В този екип се обединяват учени от следните Философско-исторически факултет, Педагогически факултет и Юридически факултет, както и представител на филиала в гр. Смолян на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Стойка Пенкова

Ръководител на екип "Социологически, правни и образователни изследвания"

Д-р Стойка Пенкова е доцент по „Социология на неравенствата“ от 2013 г. към катедра „Социология и науки за човека“ на Философско-исторически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Ани Епитропова​

Член на екип "Социологически, правни и образователни изследвания"

Д-р Ани Епитропова е доцент по педагогически науки и заместник-декан от 2019 г. на Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д.н. Нина Герджикова

Член на екип "Социологически, правни и образователни изследвания"

Д-р Нина Герджикова е доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ от 2002 г. и заема от 2020 г. ръководни позиции, касаещи административното и научно управление на филиала на ПУ „П. Хилендарски“ в гр. Смолян.

гл. ас. д-р Десислава Стоянкова

Член на екип "Социологически, правни и образователни изследвания"

Д-р Десислава Стоянкова е главен асистент от 2020 г. към катедра „Теория и история на правото“ в Юридически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

гл. ас. д-р Милена Ташева

Член на екип "Социологически, правни и образователни изследвания"

Д-р Милена Ташева е главен асистент от 2020 г. към катедра „Социология и науки за човека“ във Философско-исторически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.