В този екип се обединяват настоящи учени от Факултет по икономически и социални науки /ФИСН/

доц. д-р Мина Ангелова

Член на екип "Икономически изследвания"

Д-р Мина Ангелова е доцент по „Управление на човешките ресурси“ от 2019 г. към катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Даниела Пастармаджиева

Член на екип "Икономически изследвания"

Д-р Даниела Пастармаджиева е доцент по „Избори и избирателни системи“ от 2021 г. в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.