В този екип се обединяват настоящи учени от Факултет по икономически и социални науки /ФИСН/

доц. д-р Атанас Владиков

Ръководител на екип "Икономически изследвания"

Д-р Атанас Владиков е доцент по „Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска икономика“ от 2017 г. в катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Мина Ангелова

Член на екип "Икономически изследвания"

Д-р Мина Ангелова е доцент по „Управление на човешките ресурси“ от 2019 г. към катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.

гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева

Член на екип "Икономически изследвания"

Д-р Даниела Пастармаджиева е главен асистент от 2016 г. към катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.

гл. ас. д-р Траян Йосифов

Член на екип "Икономически изследвания"

Д-р Траян Йосифов е главен асистент от 2017 г. в катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ на Факултет по икономически и социални науки на ПУ „П. Хилендарски“.