Настоящата секция представя на регулярна база постигнатите резултати от общата работа на екипа по проект „Вита Плюс“.

Постигнати резултати – първо тримесечие, 2021 г.

Резултати свързани с брандинга на научната дейност:

  1. Изграден е настоящият билингвален уеб-сайт (български и английски език) за публичност и представяне на екипа, дейностите и резултатите по проект „Вита Плюс“.
  2. Съставено е лого за визуализация и изграждане на научен бранд на екипа и дейностите по проект „Вита Плюс“.
  3. Съставен е слоган по проекта – на латински: Vita Plus est quam Scientia, което се превежда на български език: Животът е нещо повече от наука.
  4. Съставена е рекламна брошура по проекта (на български и английски език), качена на уеб-сайта за свободен достъп и популяризация на проект „Вита Плюс“.
  5. Съставено е информационно цветно стенно табло по проект „Вита Плюс“ с размери 100/75 см. по повод тържествените чествания „60 години Пловдивски университет“.

Резултати свързани с професионалното представяне на членовете на екипа:

  1. Професионалните автобиографически справки /CV/ на всичките 22 членове на екипа са приведени и хармонизирани по стандартa „Европас“ / Europass на ЕС за съставяне на CV на български и са налични за свободен достъп в сайта по проекта за осведомяване на обществеността.
  2. Професионалните автобиографически справки /CV/ на всичките 22 членове на екипа са преведени и на английски език и са налични за свободен достъп в сайта по проекта за осведомяване на обществеността.
  3. Представени са активни телефони, мейли и други онлайн инструменти за пряка професионална връзка с целия екип и отделните членове на екипа.

Резултати свързани с общата научно-изследователска дейност:

  1. Съставени и насочени за публикуване са 2 научни статии на английски език към „първични бази данни“ (Скопус; Scopus) с общ публицистичен обем от приблизително 30 страници по техническите параметри на Български държавен стандарт /БДС/ за публицистичен разчет (виж повече подробности в секция „Публикации“).
  2. Съставени са и са насочени за публикуване 5 научни статии на английски език към „вторични бази данни“ с общ публицистичен обем от приблизително 80 страници по техническите параметри на Български държавен стандарт /БДС/ за публицистичен разчет (виж повече подробности в секция „Публикации“).