Vita Plus Logo

Официалното лого на проект "Вита плюс" е стилизиран надпис от латински език на думата "вита", която означава живот и символизира представянето на експертизи, в резултат на изследвания в областите на "Науките на живота" /Life Sciences/ - химия, физика, биология и свързаните с тях: биохимия, биофизика и биотехнологии. Знакът "плюс" символизира включването на експертизи в общата научно-изследователска работа по проекта от областите на хуманитарните науки: икономически, социални, социологически, правни и образователни науки. Нещо повече - както целият надпис, така и знакът "плюс" - са оцветени в зелено и това е търсен ефект на пряка асоциация на работата на екипа по проекта с оказването на "научна помощ" за подобряване функционирането на обществените системи и създаването на положителни нагласи към опазването на околната среда чрез въвеждането на парадигмата на биоикономиката и биотехнологиите в страната. Слоганът на проекта е изписан на латински - Vita Plus est quam Scientia и означава: "Животът е нещо повече от наука".