ул. „Костаки Пеев“ № 21,
ет. 2, „Център по технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
гр. Пловдив, България, Европейски съюз

032 261 279
Координатор на проекта - доц. д-р Атанас Владиков

Работно време на Център по технологии:
Понеделник - Петък, от 08:00 до 17:00 ч.

Авторски права

Уеб сайтът и неговото съдържание са правна и интелектуална собственост на „Център по технологии“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България.

Всички цифрови данни, включително текстове, публикации, снимки, видеоклипове и файлове във всякакъв формат, са законна и интелектуална собственост на „Център по технологии“, освен ако не е посочено друго.

Логото на проекта „Vita Plus“ и неговият лозунг: „Vita plus est quam Scientia“ са правна и интелектуална собственост на „Център по технологии“.

Информацията на този уебсайт може да се използва за нетърговска употреба само при посочване на източника на информация. Всички други употреби са забранени и защитени от закона, освен ако не е дадено писмено разрешение от директора на „Център по технологии“.

Концепция за уеб сайт - Съставен от:

Проф. д-р Илия Илиев, ръководител на проект „Вита Плюс“ и директор на „Център по технологии“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Атанас Владиков, координатор на проект на „Вита Плюс“ и експерт по „Биоикономика“ към „Център по технологии“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Всички права запазени! © Информация, защитена с авторски права: 2021