ДОБРЕ ДОШЛИ

Добре дошли в официалната страница на проект „Вита Плюс“ (Vita Plus), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за периода 2021-2022 г.

Цел на проекта

Изработване на платформа за анализ потенциала на българския бизнес за въвеждане на биобазирани технологии в индустриални сектори, функциониращи в условията на биоикономика.

Екип по проекта

Двадесет и двама специалисти, представители на 7 факултета и на филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян.

Финансиране

Проектът се осъществява чрез финансиране от Фонд „Научни изследвания“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Авторски права

Уеб сайтът и неговото съдържание са правна и интелектуална собственост на „Център по технологии“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България.

ResearchGate

Запознайте се със страницата на проекта в научната социална мрежа ResearchGate.

Средна възраст на членовете на екипа
Общ брой публикации на членовете на екипа​
Общ брой проекти, в които са участвали членовете на екипа​
Общ брой студенти, с които работят членовете на екипа​ за академичната 2020/2021
%
от членовете на екипа са жени
%
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
%
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ВЛАДЕЯТ РУСКИ ЕЗИК
%
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ВЛАДЕЯТ НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ ЕЗИК

Технологии


Ръководител на екипа:
доц. д-р Нина Димчева

Членове:

доц. д-р Стела Статкова
доц. д-р Димитър Токмаков
доц. д-р Сотир Сотиров
гл. ас. д-р Ванина Колчева
ас. Мария Пимпилова

Екологични услуги


Ръководител на екипа:
проф. д-р Илия Илиев

Членове:

доц. д-р Еленка Георгиева
доц. д-р Ася Виранева
гл. ас. д-р Стела Стоянова
гл. ас. д-р Весела Янчева
докторант Станимира Ангелова
докторант Александър Григоров

Икономически изследвания


Ръководител на екипа:
доц. д-р Даниела Пастармаджиева

Членове:

доц. д-р Мина Ангелова

Социологически, правни и образователни изследвания

Ръководител на екипа:
доц. д-р Стойка Пенкова

Членове:

доц. д-р Ани Епитропова
доц. д-р Нина Герджикова
гл. ас. д-р Десислава Стоянкова
гл. ас. д-р Милена Ташева

Център по технологии

„Център по технологии“ е водещата структура за научноизследователска и развойна дейност на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ангажирана с внедряването и усъвършенстването на биоикономиката и биотехнологиите.

Финансиран от:

Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ на ПУ „П. Хилендарски“ по проектна линия „Зелени технологии“

Опитен научно-изследователски екип

Предоставяне на интердисциплинарна и трансдисциплинарна колективна академична експертиза в областта на биоикономиката и биотехнологиите

Авангардни научни изследвания в областта на „Зелените технологии“

Предоставяне на научни изследвания по компетентност в съответните професионални и интегрални полета на експертите по проекта

Рекламна брошура по проект „Вита Плюс“

Моля, прочетете повече за проект Вита Плюс.

Д-р Илия Илиев е професор по биохимия със следните академични и професионални интереси: биосинтез, биотехнологии, регулация на метаболизма, модификация на полизахариди чрез метаболитни инженерингови техники за производство на ензими, ензимен синтез и приложения, пребиотични олигозахариди върху интестиналната микробиота.