В екип Екологични услуги се обединяват учени от Факултет по биологически науки и Факултет по физико-технологични науки.

проф. д-р Илия Илиев

Ръководител на екип "Екологични услуги"

Д-р Илия Илиев е професор по „Биохимия“ от 2014 г. към катедра „Биоихимия и микробиология“ на Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Еленка Георгиева

Члена на екип "Екологични услуги"

Д-р Еленка Георгиева е доцент от 2010 г. в катедра „Биология на развитието“ в Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

доц. д-р Ася Виранева

Члена на екип "Екологични услуги"

Д-р Ася Виранева е доцент по „Физика“ от 2016 г. към катедра „Експериментална физика“ на Физико-технологичен факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

гл. ас. д-р Стела Стоянова

Члена на екип "Екологични услуги"

Д-р Стела Стоянова е главен асистент от 2016 г. към катедра „Биология на развитието“ на Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

гл. ас. д-р Весела Янчева

Члена на екип „Екологични услуги“

Д-р Весела Янчева е главен асистент от 2014 г. към катедра „Екология и опазване на околната среда“ в Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

докторант Станимира Ангелова

Члена на екип „Екологични услуги“

Станимира Ангелова е докторант по „Биохимия“ от 2020 г. към катедра „Биохимия и микробиология“ в Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“.

докторант Александър Григоров

Члена на екип „Екологични услуги“

Александър Григоров е докторант по „Електрически, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ от 2019 г. във Физико-технологичен факултет на ПУ „П. Хилендарски“.