Настоящата секция е предвидена да препраща към реализираните публикации на екипа по проект „Вита Плюс“ в научната платформа Research Gate.
Секцията ще бъде активирана, когато излязат първите одобрени публикации на екипа по проекта.