30-та международна научна конференция: KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, гр. Върнячка баня, Сърбия, 29-11 април 2021 г.

Повече информация можете да откриете тук.

Continue Reading 30-та международна научна конференция: KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, гр. Върнячка баня, Сърбия, 29-11 април 2021 г.

Десета международна научна конференция: Техника, технологии и ситеми – „ТЕХСИС -2020“ на Технически университет – гр. София, филиал Пловдив, 27-29 май 2021 г.

Повече информация можете да откриете тук.

Continue Reading Десета международна научна конференция: Техника, технологии и ситеми – „ТЕХСИС -2020“ на Технически университет – гр. София, филиал Пловдив, 27-29 май 2021 г.