Десета международна научна конференция: Техника, технологии и ситеми – „ТЕХСИС -2020“ на Технически университет – гр. София, филиал Пловдив, 27-29 май 2021 г.

Десета международна научна конференция: Техника, технологии и ситеми – „ТЕХСИС -2020“ на Технически университет – гр. София, филиал Пловдив, 27-29 май 2021 г.